تجربه ما خلق بهترین خاطرات شماست

clear

ایمیل‌ های اسپم  به عنوان مزاحم هایی روزانه به سراغ ما آمده و ما را به حالی ناخوش و ناراضی پس از بازدید از ایمیل هایمان می‌رسانند و از آن جایی که فرستادن ایمیل هم بدون سربار شدن هزینه برای فرد یا سازمان است، هر فردی حتی اگر آدرس ایمیل ما از راه غیب هم به گوشش رسیده باشد ، می‌تواند به فرستادن انبوه ایمیل های اسپم مشغول شود، به طوری که در برخی از مواقع ما را به ستوه برساند. در این مقاله قصد داریم اطلاعات جالبی در این خصوص ارائه نماییم.

مشتری دائمی

ساتراپ پرواز با بیش از 7000 مشتری دائمی