تجربه ما خلق بهترین خاطرات شماست

clear

فرم استخدام

نام و نام خانوادگی را وارد کنید
نام پدر را وارد کنید
شماره شناسنامه را وارد نمایید
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد را وارد نکرده اید
عکس پرسنلی انتخاب نشده است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
وضعیت تأهل خود را تعیین کنید
تعیین نظام وظیفه اجباری است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
سوابق کاری وارد نشده است
افراد خانواده را وارد نکرده اید
سوابق آموزشی و تخصصی وارد نشده است
شغل مورد نظر را وارد نکرده اید
نحوه آشنایی را وارد نکرده اید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
حقوق درخواستی باید بصورت عددی تایپ شود
اطلاعات وارد نشده است
مشخصات افرادی که شما را می شناسند وارد نشده است
آدرس محل سکونت وارد نشده است
ثبت شماره موبایل ضروری است
آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
ثبت شماره تلفن ثابت ضروری است
موافقت با صحت اطلاعات ضروری است.
درج کد امنیتی اجباری است
مشتری دائمی

ساتراپ پرواز با بیش از 7000 مشتری دائمی